Referencje naszych Klientów

Wodociągi Miast Kraków
Wodociągi Miasta Kraków

elo

Godło Teraz Polska – XXX edycja konkursu 2020
Opinia firmy inżynierskiej KPW

elo

Godło Teraz Polska – XXX edycja konkursu 2020
Godło Teraz Polska – XXX edycja konkursu 2020
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Wodociągi Miast Kraków
Wodociągi Miasta Kraków

elo

Ozorkowskie przedsiębiorstwo komunalne
Ozorkowskie przedsiębiorstwo komunalne
Wyróżnienie w konkursie Expert 2016
Wyróżnienie w konkursie Expert 2016
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu
Wodociągi Kieleckie
Wodociągi Kieleckie

elo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu
Opinia Prof. dr.hab. inz. Wiesława Buczkowskiego
Wodociągi Miast Kraków
Wodociągi Miasta Kraków

elo